onsdag 22. mai 2013

Bysantisk stilhistorie

Bysantisk Stilhistorie

Denne tidsperioden er vanskelig å tidfeste, men kilder på nett sier at den skal ha vært rundt ca 300-1400, som vil si at den ligger under middelalderen (467-1453)
På 300-tallet ble Romerriket delt i øst og vest. I øst rike var Bysants hovedstad og i vest var Roma hovedstad. Bysants fikk navnet Konstantinopel og i dag heter det Istanbul. Konstantin var den første kristne keiser i Romerriket og var den som innførte kristendommen.

I år 500 ble «Den hellige visdoms kirke» eller Hagia Sofia bygd i Istanbul, som var tidligere Konstantinopel. Det var kristenhetens største kirke, helt til i 1453 da tyrkerne tok over byen, og gjorde om kirken til en moske. Den dag i dag er det et museum, som er veldig populært i Istanbul.
Kirkene fra denne tiden, var kjent for sin rike dekor. Det var viktigere med interiør istedenfor eksteriør. De var også kjent for sin bruk av mosaikk, som er en flate dekorasjon som er satt sammen av små biter av stein, glass eller lignende i forskjellige farger som til sammen danner bilder. Mosaikken har kristne motiver, som for eksempel Maria og Jesus. Mosaikken kunne også være dekt med tynne lag bladgull.

Hagia Sofia

Dette er et bilde i mosaikk fra Hagia Sofia.

Når det kom til utseende på kirkene, så syntes de at det var viktigere at det så finere ut i det indre enn det ytre. Dagslyset hadde også ganske mye å telle for disse kirkene, fordi da dagslyset kom, skinte det igjennom vinduene i midtkuppelen som der igjen lyste opp veggene slik at de fikk liv.
Det er også andre kjente kirker fra denne tiden; San Vitale i Italia og Markus kirken i Venezia. Begge disse kirkene var også dekorert rikt med både ikoner og mosaikk. (Ikoner er religiøse maleri med kristne motiver)
Det som kjennetegner ikonene var at de var som oftest malt på tre og øynene var som oftest store, mens nesa var tynn og lang og munnen liten.


Klærne de brukte på denne tiden var av høykvalitet. De hadde silkeveverier i Konstantinopelet til klær, sko og hodeplagg, slik at det skulle være høy kvalitet.
Silke ble som oftest brukt til keisernes klær eller seremonielle klær. I tillegg inneholdt de purpurfarge fra purpursneglen og gull. Både menn og kvinner gikk i tunikaer. Over denne tunikaen hadde de en luksuriøs kappe som var laget av de fineste stoffene. Den hadde gjerne mye dekor som edelstener og perler. Slør, kroner og hatter ble også brukt. Andre brukte også smykker i tillegg som var lagt av gull, perler og edelstener.


Møblene fra denne tidsperioden hadde utskjæringer og var rikt utsmykket. Slik som du ser på denne stolen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar