torsdag 23. mai 2013

Kollasjer med tema fra stilhistorie

Vi fikk i oppgave å lage to kollasjer med tema fra to ulike stilhistorier ved hjelp av photoshop. Den ene skulle være fra renessansen, mens den andre skulle være av enten rokokko, barokken eller klassisismen. Jeg valgte å lage en fra renessansen og en fra rokokko. Det skulle tydelig komme frem hvilken stilhistorie vi hadde valgt, og vi måtte ha med minst syv elementer i kollasjen.

Renessansen
Renessansen varte fra ca. 1350-1580 etter Kristus Den oppstod i Firenze, i Italia, og renessanse betyr "gjenfødelse" og det er antikken som blir gjenfødt.

Jeg startet først med å samle masse bilder fra denne tidsepoken, så begynte jeg bare å sette sammen det jeg følte passet inn.
 

 Her har jeg plassert inn bla Mona Lisa, David Michelangelo, kommoder, skotøy og en kjent bygning.

Rokokko
Denne stil epoken varte ca. fra år 1700-1770. Periodens kjennetegn er asymmetriske former, S-formete og C-formete kurver. Dette kan være for eksempel blomster med lyse og lette farger.

Jeg gjorde akkurat det samme som jeg startet med på renessansen, samlet masse bilder, så begynte jeg og prøve å sette sammen bilder. Men denne gangen var jeg mer bevisst på hvor jeg skulle sette inn bildene.Her har jeg satt inn Ludvig den 14 og 15, en stol og kommode fra rokokken.


Kompetansemål:- bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med
yrkesmessige behov.
- beskrive kultur- og håndverkshistorie, tradisjoner, organisering og særpreg i noen yrker innen design og håndverk.
Vurderingskriteriene:
- At stilepokene kommer tydelig fram. Du skal ha med minimum syv karakteristiske
bildeelementer fra stilepoken i kollasjen (gjerne fler).
- Balanse og helhet i komposisjonen.
- Originalitet.
- Bildekvalitet (søk etter store/middels store bilder i Google).
- At filene har fått riktige navn.
- At du har levert det du skal innen fristen.

Egenvurdering av begge kollasjene:
Jeg synes at denne oppgaven var litt vanskelig. Siden det var ganske så mye stoff å lære samtidig som at vi måtte jobbe med disse kollasjene, jeg synes også at tiden vi fikk var ganske knapt. Men til slutt så synes jeg at jeg fikk til et ganske bra resultat. Det jeg likte best med rokokko kollasjen min, var at jeg fikk til å plassere de to personene i bildene bak de to personene som står fremme.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar