torsdag 23. mai 2013

Innpakningspapir


I kvalitet og dokumentasjon fikk vi i oppgave å lage innpakningspapir. Det skulle være innpakningspapirer. Alle tre skulle ha forskjellige uttrykk. Disse uttrykkene var livlig, rolig og lekent. Det papiret som skulle ha et lekent uttrykk skulle kunne brukes i en leketøysbutikk, og være kjønnsnøytralt. Alle papirene skulle være i formatet A3. De skulle også ha oppløsning 300 ppi/dpi, og lages i Photoshop. Vi skulle altså lage tre ulike mønstre.

Et mønster er satt sammen av ulike mønsterelement. Disse mønsterelementene kan være bilder, tegninger eller ornamenter. Da kan du for eksempel speile eller gjenta flere ganger. Dette danner da noe som kalles en rapport. Ved å sette en rapport på linje flere ganger, både vannrett og loddrett skapes det et flate mønster. Oppgaven vår var å balansere de tre, for eksempel at livlig, da kunne det være skrå linjer, på rolig skal de være loddrette og vannrette.

Et mønster er bygd opp av et mønsterelement. Et mønsterelement kan være et bilde av noe eller det kan være et ornament. Et ornament er et visuelt formelement som kan enten stå alene eller være en del av et sammensatt mønster. Mønsterelementet kan man da gjenta, speiles osv for å bygge opp en mønsterrapport. Mønsterrapporten gjentas flere ganger og skaper et flatemønster.

Materialer
Pc
Photoshop
Illustrator
Ark
Skriver

Metoder
Speiling
Klipp og lim
Endre farger
Justere vinkler

Rolig:
Det første mønsteret jeg lagde var det som skulle ha et rolig uttrykk. For å skape et rolig uttrykk er det viktig med duse og lyse farger. Du bør helst unngå store kontraster siden dette skaper uro. Det bør helst være rolige myke linjer, ikke rette harde. Horisontale linjer skaper også ro og balanse i bildet.

Jeg valgte kun å bruke photoshop, siden jeg synes selv at jeg omhandler det programmet best av dem vi har på pcen.
Første jeg gjorde, var å finne et dyr som jeg selv synes er ganske rolige. Det første som slo med da, var en fugl. Siden jeg synes personlig selv at de ser så fredelige ut. Deretter tegnet jeg omrisset av fuglen, for også deretter fylle den inn med farge og bakgrunnsfarge. 

Rapport:Når jeg skulle sette sammen mønsteret trykket jeg på "edit", og deretter "define pattern". Så laget jeg et nytt dokument i A3 format. Nå var det bare å trykke på "fx", og "pattern overlay". Da lå rapporten der så jeg valgte den og justerte opp og ned hvor mange ganger jeg ville at rapporten skulle tas igjen i flatemønsteret.

Flatemønsteret:
Livlig:
For å skape et livlig utrykk, måtte jeg jobbe med alt av det motsatte av rolig.
Harde rette og skjeve linjer skaper uro. I tillegg brukes store kontraster og sterke farger for å skape et livlig uttrykk.

Jeg brukte også Photoshop til å lage det livlige ornamentet, men denne gangen gjorde jeg det litt annerledes. Jeg startet med et helt blankt side på Photoshop, deretter plasserte jeg plasserte jeg inn bare noen sirkler i forskjellige farger, for å få det til å bli livlig. Deretter valgte jeg en svart bakgrunn, slik at det skulle bli en kontrast.

Rapport:


Deretter gjorde jeg det samme som jeg gjorde på rolig for å få det til å bli et flatemønster.

Flatemønster:


Lekent:
Mønsteret skulle være lekent, det skulle passe inn i en leketøysbutikk og være kjønnsnøytralt.
Det første jeg tenkte på var dyr, et dyr som alle barn liker. Da valgte jeg å tegne en ape, for å så bruke det på en litt leken måte. Etter apen var tegnet, fylte jeg den med litt basiske brune farger, også ble det en grønn bakgrunn.

Rapport: Deretter gjorde jeg det samme som de andre for å få til flatemønsteret.

Flatemønster:
Kompetansemålene:
- Bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd
med yrkesmessige behov.
- Dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon og kompetanse på en hensiktsmessig
måte.
Vurderingskriteriene:
 - At du har fått fram uttrykkene livlig, rolig og lekent, og at det som skal være lekent passer
til å bli brukt som innpakningspapir i en lekebutikk og er kjønnsnøytralt i uttrykket.
- Originalitet i mønsteret.
- Kvalitet i komposisjonen i mønsteret.
- Presentabel innpakning.
- Helhetsinntrykk, og at du har levert det du skal innen tidsfristen.

Egenvurdering:Jeg føler jeg gjorde mitt aller beste i denne oppgaven, og prøve å være så kreativ som mulig.
Det som var et lite problem som meg i denne oppgaven, var det å balansere og skille hva som var rolig og livlig. Jeg slet med å få til å lage et rolig ornament, siden det alltid ble med noe som var livlig, men jeg føler jeg taklet det ganse fint, og fikk det til ganske så greit.
Jeg leverte alt innen tidsfristen, og den største utfordringen var hvordan jeg skulle få frem uttrykkene mine.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar